Liên hệ  

 

    VIET NAM FIRST STATIONERY CO.,LTD


Địa chỉ: 52 Đại lộ Độc Lập. Khu c nghiệp ViệtnamSingapore. huyện Thuận An. tỉnh B Dương, Việt Nam
Điện thoại : (84-274) 3784632 3784633
Fax : (84-274) 3784630
Email : firstpencilvn@vnn.vn 
URL : www.firstpencilvn.com

 

 CopyRight©2005 Vietnam First Stationery Co., Ltd.

English | Giới thiệu | Sản phẩm | Liên hệ