Sản phẩm  

 

Một số sản phẩm tiêu biểu:
1. Các loại bút chì gỗ.
2. Bút chì màu từ 1 -> 48 màu.
3. Các loại đặc biệt khác.
Bạn có thể nhấp chuột vào hình để xem chi tiết sản phẩm.

Code:        B-E04-HB
                
12 PCS/Box
Quantity:  12 Boxes/PVC Bag
                 20 PVC Bags/Carton
Code:        BD-01-HB
                
36 PCS/PVC Drum
Quantity:  80 PVC Drums (20Gross)/ctn
Code:        B-E08-HB
                
12 PCS/Box
Quantity:  12 Boxes/PVC Bag
                 20 PVC Bags/Carton
 

Code:        No.2-HB
                
12 PCS/Box
Quantity:  12 Boxes/PVC Bag
                 20 PVC Bags/Carton
Code:        No.5911-HB
                
12 PCS/Box
Quantity:  12 Boxes/PVC Bag
                 20 PVC Bags/Carton
Code:        No.686-2B
                
12 PCS/Box
Quantity:  12 Boxes/PVC Bag
                 20 PVC Bags/Carton
 

Code:        No.908-HB
                
72 PCS/PVC Drum/ PVC Bag
Quantity:  40 PVC Bags (20Gross)/ctn
Code:        No.7800-(B-6B;H-6H)
                
12 PCS/Box
Quantity:  12 Boxes/PVC Bag
                 20 PVC Bags/Carton
Code:        B-E01-HB (Foil)
                
12 PCS/Box
Quantity:  12 Boxes/PVC Bag
                 20 PVC Bags/Carton
 

Code:        B-E012-HB
                
12 PCS/Box
Quantity:  12 Boxes/PVC Bag
                 20 PVC Bags/Carton
Code:        B-E015-HB
                
12 PCS/Box
Quantity:  12 Boxes/PVC Bag
                 20 PVC Bags/Carton
Code:        HCP-01
                
12 PCS/Box
Quantity:  12 Boxes/PVC Bag
                 30 PVC Bags/Carton
 

Code:        FCP-01
                
12 PCS/Box
Quantity:  12 Boxes/PVC Bag
                 20 PVC Bags/Carton
Code:        36 Color Pencil
                 in metal box
Quantity:
  4 Boxes/inner x 12/ctn
Code:        24 Color Pencil
                 in metal box
Quantity:
  6 Boxes/inner x 12/ctn
 

 
Code:        12 Color Pencil
                 in metal box
Quantity:
  12 Boxes/inner x 12/ctn
 

 CopyRight©2005 Vietnam First Stationery Co., Ltd.

English | Giới thiệu | Sản phẩm | Liên hệ