• VN
  • EN
    • VI
    • EN

We will be at HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair 2024

27/02/2024 - 02:02

We will be at HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair 2024;

Visit us at Booth# 3C-G18, Hong Kong Convention and Exhibition Centre;

Date: 27-29 Apr 2024 (Time: 09:30 - 18:30), 30 Apr 2024 (Time: 09:30 - 17:00)

Cảm ơn bạn đã đánh giá
0 Sao 0 Đánh giá
Cùng lĩnh vực